Darko
LO Noblistów
Weninger
Eko-okna czerwiec 2020
enowiny.pl
Weninger
Eko-okna czerwiec 2020

Miasta

Rybnik
› Żory
› Jastrzębie-Zdrój
› Wodzisław Śląski
› Racibórz
› Region
Ogłoszenia:
 1. Motoryzacja
 2. Nieruchomości
 3. Mieszkania
 4. Handel
 5. Usługi
 6. Finanse
 7. Zdrowie i Uroda
 8. Praca
 9. Różne
 10. Matrymonialne
 11. Dodaj ogłoszenie
Trwa zbiórka na rehabilitację pani Beaty (32 lata), w której samochód wjechał pijany były żużlowiec Rafał Szombierski (nazwisko podajemy, bo sam sobie tego życzył). Kobieta przez kilka tygodni była utrzymywana w śpiączce farmakologficznej. Teraz walczy o powrót do zdrowia.
08.07.2020
0
Pożyczki z niezwykle niskim oprocentowaniem, poręczenia kredytów i leasingów, dotacje oraz szkolenia i doradztwo – to tylko niektóre z form wsparcia dla śląskich przedsiębiorców, które oferuje Fundusz Górnośląski SA. Spółka wymiernie pomaga również właścicielom firm w dobie pandemii koronawirusa.
30.06.2020
0
Ulewy, jakie minionej nocy przeszły przez region, zalały m.in. dom przy ulicy Skalnej w Rybniku-Niedobczycach. 86-letnia kobieta trafiła do szpitala. To kolejne podtopienie w tym rejonie!
27.06.2020
0
Zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia w całym kraju ruszyły zakłady fryzjerskie. Odwiedziliśmy dziś w południe 18 maja salon „Metamorfoza” w Żorach-Rowniu. Okazuje się, że zajęte są już wszystkie terminy... aż do początku czerwca.
18.05.2020
1
Rozmowa z Bartoszem Demczukiem, jednym z czterech Młodych Panów z Kabaretu Młodych Panów
10.05.2020
0
Rybniccy radni wystąpili przeciw specustawie
27.09.2019   Rybnik, Region   Aktualności  

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Rybnika radni wyrazili negatywne stanowisko wobec projektu tzw. specustawy, nowelizującej prawo górnicze i geologiczne. To już kolejny sygnał sprzeciwu miasta wobec powstania planowanej kopalni Paruszowiec.

Obawy rybnickich radnych budzi wynikające z treści projektu poselskiej ustawy znaczne ograniczenie roli zarówno samorządu jak i mieszkańców w procesach decyzyjnych, związanych z wpływem eksploatacji węgla na środowisko. Z punktu widzenia rybniczan jest to istotne zwłaszcza w kontekście planów uruchomienia wydobycia złoża „Paruszowiec”.

- Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego. 

Sprzeciw radnych wyrażony został w podjętej 26 września „uchwale w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Czytamy w niej m.in.:

„Działając w interesie mieszkańców Miasta Rybnika, podzielając ich obawy, w duchu solidarności Rada Miasta Rybnika stanowczo sprzeciwia się poselskiemu projektowi ustawy z dnia 9 września 2019 r.(…) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Treść podjętej uchwały przekazana zostanie Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Posłom i Senatorom RP z terenu województwa śląskiego, Ministerstwu Energii, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a 11 wstrzymało się od głosu.

Pełna treść uzasadnienia uchwały:

Miasto Rybnik należy do tych gmin w województwie śląskim, które ze starannością i ogromną troską podchodzą do kwestii ochrony środowiska, walki z niską emisją, czy też rozwoju przestrzennego. Jednocześnie Miasto Rybnik jest obarczone negatywnymi skutkami wydobycia węgla kamiennego. Dotyczy to południowych dzielnic Miasta Rybnika. Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom.


Podjęcie prac nad poselskim projektem ustawy z dnia 9 września 2019 r. (druk nr 3818) o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowi zagrożenie dla statusu i roli w procesach demokratycznych i decyzyjnych wobec samorządu i mieszkańców. Miasto Rybnik jest obarczone możliwością uruchomienia złoża węgla o nazwie „Paruszowiec”. Zarówno samorząd jak i mieszkańcy mają obecnie ograniczony wpływ na proces decyzyjny. Zmiana wspomnianej ustawy spowoduje pogłębienie tej sytuacji, a nawet odwróci role w procesie ubiegania się o koncesję na wydobycie węgla. Zmiana ta zdecydowanie umniejszy rolę mieszkańców, a władze jednostki samorządu będą musiały wykonywać postanowienia ministerstwa w sprawie utworzenia „obszaru specjalnego przeznaczenia”. Tak głęboka ingerencja w prawa samorządu i mieszkańców, a także odebranie jednostkom samorządowym praw w zakresie dysponowania przestrzenią miejską, stanowi przyczynek dla niewłaściwego gospodarowania zasobami, a także przestrzenią należącą do Rybnika. Konsekwencją wprowadzenia w życie zapisów ustawy będzie możliwość uruchomienia zakładu górniczego wbrew woli zarówno mieszkańców jak i samorządu. Mieszkańcy Rybnika już w tej chwili muszą znosić uciążliwości wynikające z obecności i eksploatacji kilku złóż węgla kamiennego.


Zgoda na eksploatację nowego terenu i budowa kolejnego zakładu górniczego w znacznym stopniu ograniczą tereny, które są wykorzystywane na szeroko pojętą rekreację i sport. Na obszarach, pod którymi usytuowane jest złoże "Paruszowiec", znajdują się liczne obiekty, które w chwili obecnej stanowią o atrakcyjności naszego miasta. Narażenie mieszkańców Rybnika na negatywne skutki eksploatacji górniczej na terenach, które do tej pory nie były eksploatowane, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do zakładów pracy, których konstrukcja budowy takich działań nie przewidywała, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może wyrazić zgody.


Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Miasta Rybnika wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

mar
Dodaj komentarz

Komentarze

* - pole wymagane

Gusstaw 2019-10-01 08:23:55
Złoża węgla
Wszyscy piszą o specustawie w kontekście budowy kopalni, a tu należy poinformować społeczeństwo, że istniejące spółki kopalniane będą mogły poszerzać obszar wydobycia bez względu na obostrzenia dotyczące szkód górniczych zapisy w planie zagodpodarowania i bez względu co jest na powierzchni.
horacy 2019-09-28 08:22:16
uchwała w sprawie rybniczan
Z wyników głosowania wynika że pisowscy radni są za kopalnią i za ustawą.
Gusstaw 2019-09-27 12:59:17
Żorscy radni
A Żorscy radni byli przeciwny wprowadzeniu do porządku obrad takiego punktu!!!
Czytaj także
pokaż więcej
Rybnik. Miasto z ikrą
e KULTURA
Możesz ten artykuł oznaczyć jako przeczytany
enowiny.pl - blok
Nasza sonda
Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych kierowcówLEON - KOPIA

48402,50952,50886,50851,50472,50369,50951,50950,50949,50948,50947,50946,50945,50944,50943,50942,50941,50940,50939,50938,50936,50935,50934,50933,50932,50931,50930,50929,50928,50927,50926,50909,50908,50902,50895,50894,50735,50666,50581,50495,50400,50736,50580,50401,50293,50188,44450,44340,44173,43982,43745,41464,41185,41139,41093,40871,46258,46120,46045,46031,46034